top of page
Viljelykilpailu

Jyväskylän akvaarioseuran akvaariokalojen viljelykilpailu

Jyväskylän Akvaarioseuran viljelykilpailu järjestetään joka kalenterivuosi. Kilpailun tarkoituksena on lisätä mielenkiintoa akvaariokalojen viljelyyn ja antaa virikkeitä akvaarioyhdistysten toimintaan sekä kannustaa uusien lajien viljelemiseen.

Kilpailussa palkitaan 1-3 eniten pisteitä kerännyt  yksittäinen viljelijä. Jyväskylän Akvaarioseuralle on hankittu  oma kiertopalkintopokaali, joka luovutetaan viljelykilpailussa eniten pisteitä keränneelle seuran jäsenelle. Lisäksi palkintona suorituksista on lahjakortteja tai tavarapalkintoja.

Viljelykilpailuun osallistutaan täyttämällä viljelylomake ja palauttamalla se JAS:n Viljelyvastaavalle;  Kari Markko  karppa.markka@gmail.com.

Lataa viljelyraportti koneellesi tästä           (OpenOffice tiedosto odt. 15kt) 

Viljelysuoritusten käsittely

Akvaariokalojen viljely on onnistunut harrastajan akvaariossa kun kalojen kutu on tapahtunut ja poikaset (pronssimerkissä vähintään 1 poikanen) on saatu kasvatettua vähintään siihen ikään saakka, että ne ovat nuoria yksilöitä eivätkä enää tarvitse erikoishoitoa. Tällöin harrastaja täyttää viljelylomakkeen ja palauttaa sen seuramme omalle viljelyvastaavalle mieluiten sähköpostin liitetiedostona. 

Sama lomake koskee sekä merkkisuorituksia että viljelykilpailua. Lomakkeessa tulee käyttää kalojen tieteellisiä nimiä. Viljelylomakkeen täyttö ei ole hankalaa, siihen merkitään kudetus- ja poikasaltaiden (jos on käytetty eri akvaarioita) vesiarvoja sekä yleisiä tietoja kudetuksen etenemisestä. Kannattaa kuitenkin tutustua viljelylomakkeeseen heti, kun kutu tapahtuu akvaariossa niin osaa kirjoittaa muistiin tarvittavat asiat viljelylomakkeen täyttämistä varten.

Kilpailukausi on kalenterivuosi. Kudun tulee olla tapahtunut sinä kalenterivuonna, jona kilpailuun osallistutaan, tai edellisenä (jos kutu on tapahtunut loppuvuodesta). Saman henkilön samana kilpailukautena ilmoittamat saman kalalajin viljelysuoritukset otetaan huomioon siten, että saman lajin toistuvista viljelyistä viljelijä saa puolen pistemäärän. Saman pistemäärän saavuttaneiden keskinäisen sijan ratkaisee merkkisuoritusten lukumäärä siten, että voiton vie se, jolla on eniten korkeamman luokan merkkisuorituksia. Näidenkin ollessa tasan sija jaetaan.

JAS:n hallitus käsittelee seuran viljelyvastaavan kanssa kaikki viljelyraportit ja toimittaa vuosittaisen yhteenvedon sekä kultamerkkilomakkeet edelleen Akvaarioliiton hallituksen käsiteltäviksi.

Viljelypisteiden määräytyminen

Kaikkien kalalajien viljelystä ei saa yhtä paljon pisteitä kilpailussa, vaan pisteet määräytyvät sen mukaan miten vaikeaksi kyseisen lajin viljely on määritelty Akvaarioliiton viljelytaulukossa. Taulukkoa ei ole päivitetty pitkään aikaan, joten voi olla, ettei viljelemääsi lajia ei löydy taulukosta ollenkaan tai lajin nimi on muuttunut. 

Jos viljelemääsi kalalajia ei löydy Akvaarioliiton taulukosta, jätä viljelylomakkeen merkkikohta kokonaan tyhjäksi. Tällaisiin viljelyraportteihin tulee liittää mukaan muutama valokuva, jotta lajin määritys voidaan myöhemmin todentaa. Asian käsittelee ensin JAS:n hallitus .Mitä korkeamman viljelymerkin suorituksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että viljelylomake on mahdollisimman yksityiskohtaisesti täytetty. Hopeamerkkisuorituksessa edellytetään, että kasvatettujen poikasten lukumäärä on riittävä. Kultamerkkisuorituksessa edellytetään lisäksi, että poikasten laatu on hyvä ja että viljelyraportista ilmenee tietoa lajin viljelyvaatimuksista. Kultamerkkiin oikeuttavan viljelyn todistaa yhdistyksen viljelyvastaava tai vaihtoehtoisesti joku muu yhdistyksen jäsen (kysy lisätietoja JAS:n viljelyvastaavalta).

Nuorisojäseneltä vaaditaan lomakkeen täytössä vähemmän kuin aikuisjäseneltä.

Kilpailuun hyväksyttävät lajit ja muunnokset

Viljelymerkkisuoritukset ja viljelykilpailu koskevat pääsääntöisesti luonnonmukaisia lajeja, alalajeja, rotuja ja paikallisia muotoja. Muista kuin luonnonmukaisista värimuunnoksista myönnetään aina pronssimerkki ja viljelykilpailussa pronssimerkkiä vastaavat pisteet. Sen sijaan kalojen keinotekoiset muotomuunnokset, kuten huntupyrstöt ja mulkosilmät, sekä keinotekoisesti värjätyt kalat eivät oikeuta viljelymerkkiin eikä niiden viljelysuorituksilla voi osallistua viljelykilpailuun.

Kilpailun säännöt

  1. Viljelykilpailu on avoin Jyväskylän akvaarioseuran jäsenille,                                                                                           

  2. Kilpailuun voidaan perustaa erityisluokka , josta päättää seuran hallitus.                                                                     

  3. Kilpailukausi on kalenterivuosi.                                                                                                                                                             

  4. Kudun tulee olla tapahtunut sinä kalenterivuonna, jonka kilpailuun osallistutaan.                                                       

  5. Viljelyraportit toimitetaan viljelyvastaavalle tammikuun alkuun mennessä. Viljelyvastaava tekee                       yhteenvetoraportit ja toimittaa ne JAS :n hallitukselle.                                                                                                   

  6. Kilpailun tulokset julkistetaan seuran nettisivuilla ja palkinnot jaetaan seuran kokouksessa, josta ilmoitetaan      etukäteen.                                                                                                                                                                                                   

  7.  Viljelykilpailussa noudatetaan viljelykampanjan sääntöjä ja viljelytaulukkoa. Saman henkilön samana               kilpailukautena ilmoittamat saman kalalajin viljelysuoritukset otetaan huomioon siten, että saman lajin             toistuvista viljelyistä viljelijä saa puolen pistemäärän. Kaikki luonnonmukaiset lajit, joita ei löydy viljelytaulukosta, oikeuttavat vähintään pronssi  suoritusta vastaavaan pistemäärään.                                              

  8. Hyväksytystä viljelysuorituksesta kilpailukauden aikana saa pisteitä seuraavasti:

Vaikeusaste          Lajin ensimmäinen viljely                     Lajin seuraavat viljelyt 

                                   

Pronssi                  10 pistettä                                              5 pistettä

Hopea                    20 pistettä                                            10 pistettä

Kulta                      40 pistettä                                            20 pistettä

Valio                       60 pistettä                                            30 pistettä

Saman pistemäärän saavuttaneiden keskinäisen sijan ratkaisee merkkisuoritusten lukumäärä siten ,että voiton vie se ,jolla on eniten korkeamman luokan merkkisuorituksia. Näidenkin ollessa tasan sija jaetaan.

bottom of page