top of page
Käyttäjäehdot ja tietosuojaselosta

Jyväskylän akvaarioseura ry:n tietosuojaseloste

GDPR (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä on Jyväskylän Akvaarioseura Ry (Y 3038648-5) http://www.akvaarioseura.net/. Rekisterin nimi on Jyväskylän Akvaarioseura Ry:n jäsenrekisteri. Rekisteröityinä ovat Jyväskylän Akvaarioseura Ry:n jäsenet.

 

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa on Sari Eskonen, Palotie 18 40530 Jyväskylä, jyvaskylanakvaarioseura(at)gmail.com. Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat lakiin perustuva velvoite (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 3. Luku 11§ Jäsenluettelo) sekä henkilön itsensä antama suostumus.

Henkilötietoja käytetään Jyväskylän Akvaarioseura Ry:n laskutukseen ja viestintään. Jäseneksi liittyvä tai liittyvän alaikäisen huoltaja antaa tarvittavat henkilötiedot. Henkilötiedot kerätään joko sähköisellä tai paperisella liittymislomakkeella. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nuorisojäseniltä myös syntymäaika, koska he ovat oikeutettuja alempaan jäsenmaksuun. Perhejäseniltä kerätään myös seurassa olevan perheenjäsenen nimi.

Jyväskylän Akvaarioseura Ry:llä on sähköinen jäsenkortti, jonka jäsen saa hyväksymällä puhelinnumeronsa sekä sähköpostiosoitteensa luovuttamisen jäsenkortin toimittajan (AIBONUS, https://www.aibonus.com/auth/login ) järjestelmään. Seuran internetsivut käyttävät ja keräävät evästeitä. Seuralla on käytössä WhatsApp-ryhmä, jossa muut seuralaiset näkevät puhelinnumeron siihen kuuluvilta. Muutoin Jyväskylän Akvaarioseura ry ei luovuta yhteystietoja eteenpäin.

Sähköiseen jäsenrekisteriin pääsy vaatii salasanan. Paperiset jäsenanomuskaavakkeet hävitetään sähköiseen jäsenrekisteriin siirron jälkeen. Henkilötiedot ovat jäsenrekisterissä niin kauan kuin henkilö kuuluu Jyväskylän Akvaarioseura ry:hyn. Jäsenrekisteriä ei käsittele muut tahot kuin Jyväskylän Akvaarioseura ry:n hallituksen jäsenet. Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskevia oikeuksia:

Oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheitä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä sekä ilmoitamme sähköpostitse.

bottom of page